1034/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 3 § i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003―2009 (1200/2002) 3 §, sådan den lyder i lag 1056/2006, som följer:

3 §

Denna lag tillämpas på en arbetsgivare som avses i 1 § och som har ett sådant fast driftställe som avses i 13 a § i inkomstskattelagen (1535/1992) i någon av följande kommuner (försöksområde):

1) Lapplands län: Enare, Enontekis, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki eller Övertorneå,

2) Uleåborgs län: Karlö, eller

3) Östra Finlands län: Ilomants, Juuka, Lieksa, Nurmes, Rautavaara eller Valtimo.

Dessutom tillämpas lagen i Nådendals stad inom området för den upplösta kommunen Velkua och i Väståbolands stad inom området för de upplösta kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu på arbetsgivare som inom området har ett i 13 a § i inkomstskattelagen avsett fast driftställe och som har gjort en i 6 § i denna lag avsedd anmälan om inledande av försöket till skatteverket och utnyttjat avgiftsbefrielsen före utgången av 2008.

Avgiftsbefrielsen gäller endast sådana socialskyddsavgifter för arbetsgivare som fastställs på basis av de löner som betalats till arbetstagarna vid ett fast driftställe inom försöksområdet. Hushållsarbetsgivare har rätt till avgiftsbefrielse, om arbetet utförs inom försöksområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas första gången på avgiftsbefrielse för den socialskyddsavgift som fastställs på basis av de utbetalda lönerna i december 2008 och som ska betalas i januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 195/2008
FvUB 23/2008
RSv 176/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.