1024/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 november 2008 om resurser för social- och hälsovården år 2009 (728/2008) 1―7 § som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 16 090 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0 – 6-åringar 6 082,40 749,19
7 – 64-åringar 280,36 854,85
65 – 74-åringar 824,65 2 018,90
75 – 84-åringar 4 984,03 3 894,19
personer som fyllt 85 år 13 865,60 6 759,33
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 545,75 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 49,78 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 14,84 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 41,93 euro per kommuninvånare.

6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 369,15 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 994,30 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.