1016/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

Arbets- och näringsministeriet har

ändrat avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning av den 20 december 2006 om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer (1340/2006) som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Ulla Karhu

Bilaga

Avgiftstabell

Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer

Ett beslut med anledning av en ansökan nedan är avgiftsbelagt även då ansökan avslås. I av-gifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som tas ut skilt.

Följande avgifter tas ut för nedanstående prestationer:

1) beslut om registrering av en idkare av paketreserörelse 500,00 €
2) årlig kontroll av säkerheter för dem som antecknats i registret över paketreserörelser:
- avgiftsklass I (kalkylerad säkerhet högst 10 000 €, de som undan-tagits från kravet på säkerheter och förmedlare) 225,00 €/år
- avgiftsklass II (kalkylerad säkerhet 10 001 €&§8211;100 000 €) 450,00 €/år
- avgiftsklass III (kalkylerad säkerhet 100 001 €&§8211;1 000 000 €) 900,00 €/år
- avgiftsklass IV (kalkylerad säkerhet över 1 000 000 €) 1 800,00 €/år
3) i fråga om tillverkare av kosmetiska produkter, näringsidkare för vilka kosmetiska produkter tillverkas eller importörer av kosmetiska produkter
- beslut om registrering 92,00 €
- beslut om ändring av anmälan om registrering 41,00 €
4) utdrag ur kosmetikregistret 28,00 €
5) utdrag ur registret över paketreserörelser 28,00 €

Ingen avgift för den årliga kontrollen av säkerheter enligt 2 punkten tas ut för det första regi-streringsåret.

I fråga om den årliga kontrollen av säkerheter bestäms avgiftsklassen utgående från det största kalkylerade beloppet av säkerheter det år som föregår betalningsåret.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.