1004/2008

Given i Helsingfors den 18 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i upphovsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i upphovsrättsförordningen av den 21 april 1995 (574/1995) 7 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1036/2005, som följer:

7 §

Rätt att framställa läromedel genom ljudupptagning enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har föreningen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu, Svenska skolan för synskadade och Invalidstiftelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 18 december 2008

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.