958/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 6 § i lagen om miljöförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 24 januari 1995 om miljöförvaltningen (55/1995) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

6 §
Finlands miljöcentral och dess uppgifter

Finlands miljöcentral bedriver tvärvetenskaplig havsforskning inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för observation av havsområdens tillstånd samt producerar sakkunnigtjänster på detta område.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2008
KoUB 17/2008
RSv 177/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.