955/2008

Given i Helsingfors den 15 december 2008

Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 1 mars 2001 om yrkesinriktade grundexamina (216/2001) bilagan, sådan den lyder i förordning 469/2008, som följer:

Bilaga

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA

Examen Examensbenämning
Utbildningsprogram/ kompetensområde
DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
Grundexamen i teckenspråkshandledning 10101 Teckenspråkshandledare
8619 Up för teckenspråkshandledning
Grundexamen i barn- och familjearbete 10102 Barnledare
8620 Up för barn- och familjearbete
Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion 10103 Ungdoms- och fritidsinstruktör
8622 Up för ungdoms- och fritidsinstruktion
KULTUR
Grundexamen inom hantverk och konstindustri 10091 Artesan
8634 Up för produktplanering och -tillverkning
8613 Up för miljöplanering och -byggande
Grundexamen i audiovisuell kommunikation 10092 Medieassistent
8614 Up för audiovisuell kommunikation
Grundexamen i visuell framställning 10117 Bildartesan
8648 Up för grafisk planering
8649 Up för bild- och mediekonst
8650 Up för fotografering
Grundexamen i dans 10093 Dansare
8616 Up för dans
Grundexamen i musik
8617 Up för musik 10118 Musiker
8651 Up för musikteknologi 10098 Musikteknolog
8652 Up för pianostämmning 10099 Pianostämmare
Grundexamen inom cirkusbranschen 10123 Cirkusartist
8629 Up för cirkusbranschen
DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET
Grundexamen inom företagsekonomi 10059 Merkonom
8635 Up för kundbetjäning och försäljning
8636 Up för ekonomi- och kontorsservice
8565 Up för informations- och bibliotekstjänst
DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET
Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik 10060 Datanom
8653 Up för mikrostöd
8654 Up för programmering
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
8637 Up för beklädnad 10129 Klädsömmare
10130 Textilsömmare
10011 Modist
10014 Skräddare
8521 Up för textilteknik 10010 Textiltillverkare
8577 Up för textilvård 10071 Textilvårdare
8639 Up för skobranschen 10009 Skomakare
Grundexamen i grafisk kommunikation 10087 Assistent inom grafisk produktion
8593 Up för layout
8594 Up för tryckeriteknik
Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
8523 Up för automationsteknik och underhåll 10015 Automationsmontör
10016 Underhållsmontör
8522 Up för gjutningsteknik 10017 Avgjutare
10018 Gjutmodelltillverkare
8524 Up för tillverkningsteknik 10019 Finmekaniker
10020 Maskinmontör
10021 Verkstadsmekaniker
10022 Plåtslagare-svetsare
10023 Verktygstillverkare
Grundexamen inom husteknik
8655 Up för rörmontering 10143 Rörmontör
10144 Värmeelementsmontör
8656 Up för ventilationsmontering 10145 Ventilationsmontör
8657 Up för kylmontering 10146 Kylmontör
8658 Up för isolering och montering av 10003 Teknisk isolerare
byggnadsplåt 10147 Byggnadsplåtslagare
Grundexamen inom fastighetsservice
8501 Up för fastighetsskötsel 10001 Fastighetsskötare
8659 Up för lokalvård 10070 Lokalvårdare
Grundexamen inom bilbranschen
8530 Up för bilplåtslagning 10024 Bilplåtslagare
8529 Up för billackering 10025 Billackerare
8528 Up för bilförsäljning 10026 Bilförsäljare
8531 Up för bilteknik 10027 Fordonsmekaniker
8532 Up för reservdelsförsäljning 10028 Reservdelsförsäljare
8632 Up för reparation av motordrivna
småmaskiner 10126 Småmaskinsreparatör
Grundexamen i flygplansmekanik
8525 Up för flygplansmekanik 10029 Flygplansmekaniker
8660 Up för flygteknik 10148 Flygteknikmontör
Grundexamen i flygledning 10109 Flygledare
8623 Up för flygledning
Grundexamen i logistik
8526 Up för transportservice 10030 Chaufför
10119 Busschaufför
10120 Kombinationsfordonsförare
8627 Up för flygplatsservice 10121 Flygplatsarbetare
8596 Up för lagerservice 10031 Lagerförvaltare
Grundexamen inom el- och automationsteknik
8640 Up för el- och automationsteknik 10111 Elmontör
10015 Automationsmontör
Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik
8641 Up för datateknik och 10142 ICT-montör
datakommunikationsteknik 10110 Elektronikmontör
Grundexamen inom byggnadsbranschen
8598 Up för jordbyggnad 10004 Schaktare
8599 Up för schaktningsmaskintransport 10005 Schaktningsmaskinförare
8600 Up för husbyggnad 10006 Husbyggare
8642 Up för stenbranschen 10131 Stenmontör
Grundexamen inom gruvbranschen
8643 Up för gruvbranschen 10132 Gruvarbetare
10133 Anrikningsarbetare
Grundexamen inom lantmäteribranschen 10007 Kartläggare
8507 Up för lantmäteriteknik
Grundexamen inom träbranschen 10034 Snickare
8538 Up för industrisnickare
Grundexamen i båtbyggnad 10036 Båtbyggare
8535 Up för båtbyggnad
Grundexamen inom tapetsering och inredning
8536 Up för tapetsering 10037 Tapetserare
8628 Up för inredning 10122 Inredare
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
8541 Up för målningsbranschen 10038 Golvläggare
10039 Målare
8601 Up för ytbehandling inom träindustrin 10040 Ytbehandlare
8540 Up för industriytbehandling 10040 Ytbehandlare
Grundexamen inom laboratoriebranschen 10043 Laborant
8545 Up för laboratoriebranschen
Grundexamen inom processindustrin 10042 Processkötare
8537 Up för skivindustrin
8539 Up för sågindustrin
8544 Up för kemisk teknik
8543 Up för bioteknik
8661 Up för pappersindustrin
Grundexamen inom livsmedelsbranschen
8550 Up för livsmedelsteknologi 10046 Livsmedelstillverkare
8549 Up för bageribranschen 10047 Bagare-konditor
8552 Up för köttbranschen 10048 Charkuterist
8551 Up för mejeribranschen 10049 Mejerist
Grundexamen i sjöfart
8553 Up för däcks- och maskinreparationer 10050 Reparatör
8602 Up för eldrift 10051 Fartygselektriker
8603 Up för maskinbefäl 10052 Vakthavande maskinmästare
8554 Up för däcksbefäl 10053 Vakthavande styrman
Grundexamen i ur- och mikromekanik
8561 Up för urbranschen 10054 Urmakare
8560 Up för mikromekanik 10055 Mikromekaniker
Grundexamen i plast- och gummiteknik
8558 Up för gummiteknik 10056 Gummiprodukttillverkare
8559 Up för plastteknik 10057 Plastprodukttillverkare
Grundexamen för planeringsassistent 10058 Planeringsassistent
8557 Up för teknisk planering
Grundexamen inom säkerhetsbranschen 10088 Säkerhetsvakt
8604 Up för säkerhetsbranschen
NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
Grundexamen inom lantbruksbranschen
8580 Up för lantbruk 10104 Landsbygdsföretagare
8630 Up för lantbruksteknologi 10104 Landsbygdsföretagare
8582 Up för pälsdjursuppfödning 10077 Pälsdjursuppfödare
8631 Up för djurskötsel 10124 Djurskötare
Grundexamen inom hästhushållning
8581 Up för hästhushållning 10075 Hästskötare
10076 Ridinstruktör
Grundexamen i trädgårdsskötsel 10078 Trädgårdsmästare
8583 Up för trädgårdsproduktion
8584 Up för grönsektorn
8585 Up för blomster- och trädgårdshandel
Grundexamen i fiskeri
8586 Up för fiskeri 10105 Fiskförädlare
10106 Fiskodlare
10107 Fiskare
10108 Fiskeinstruktör
Grundexamen inom skogsbranschen
8587 Up för skogsbruk 10127 Skogsarbetare- skogsserviceproducent
8588 Up för körning av skogsmaskiner 10081 Skogsmaskinsförare
8633 Up för montering av skogsmaskiner 10128 Skogsmaskinsmontör
8644 Up för produktion av skogsenergi 10134 Producent av skogsenergi
Grundexamen i natur och miljö
8590 Up för miljö 10083 Miljövårdare
8591 Up för natur 10135 Naturinstruktör
10136 Framställare av naturprodukter
10137 Natur- och miljörådgivare
8592 Up för renskötsel 10138 Renskötare
SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 10008 Närvårdare
8508 Up för akutvård
8608 Up för rehabilitering
8509 Up för vård och fostran av barn och unga
8510 Up för mentalhälsoarbete och missbrukarvård
8511 Up för sjukvård och omsorg
8512 Up för munhälsovård
8513 Up för handikappomsorg
8514 Up för äldreomsorg
8515 Up för kundbetjäning och informationshantering
Grundexamen i tandteknik 10089 Tandlaborant
8609 Up för tandteknik
Grundexamen inom läkemedelsbranschen
8610 Up för läkemedelsbranschen 10090 Farmanom
8625 Up för apoteksbranschen 10115 Läkemedelstekniker
Grundexamen inom hårbranschen 10072 Frisör
8578 Up för frisör
Grundexamen inom skönhetsbranschen
8579 Up för kosmetolog 10073 Kosmetolog
8645 Up för skönhetsvård och produktrådgivning 10139 Kosmetikrådgivare
Grundexamen i idrott 10112 Idrottsledare
8621 Up för idrottsinstruktion
TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN
Grundexamen i turism
8568 Up för turismservice 10061 Producent av resetjänster
8605 Up för försäljning av turismservice
och informationstjänst 10062 Turisttjänsteman
Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen
8662 Up för kundservice 10067 Servitör
8647 Up för kock 10140 Kock
8572 Up för hotellservice 10141 Receptionist
Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice
8663 Up för hemarbetsservice 10149 Hemvårdare
8664 Up för rengöringsservice 10070 Lokalvårdare

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

Förordningen tillämpas på grundläggande yrkesutbildning som inleds den 1 augusti 2010 och därefter och på fristående examina som avläggs efter att förordningen har trätt i kraft. Den lagstftning och de andra föreskrifter om yrkesinriktade grundexamina som gäller när förordningen träder i kraft tillämpas på grundläggande yrkesutbildning som har inletts före ikraftträdandet och kan tillämpas på en fristående examen för vilken den förberedande utbildningen har inletts före ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 december 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Seija Rasku

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.