953/2008

Given i Helsingfors den 12 december 2008

Undervisningsministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §

De yrkesexamina och specialyrkesexamina som avses i 13 § 1 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och som kan avläggas som fristående examina uppräknas i bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 18 december 2007 om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (3/2008).

Helsingfors den 12 december 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Undervisningsråd
Merja Leinonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.