948/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om upphävande av 10 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 10 § i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998), sådan paragrafen lyder i lag 1129/2005.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2009. Lagens 10 § tillämpas sista gången i redovisningarna för skatteåret 2008.

RP 112/2008
FiUB 22/2008
RSv 157/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.