947/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 16 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1122/1996, 1127/1996, 1172/1998, 565/2004, 410/2005, 1079/2005 och 1089/2005, ett nytt 12 mom., varvid det nuvarande 12 mom. temporärt blir 13 mom., som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Universitet och högskolor ska för beskattningen till Skatteförvaltningen lämna behövliga uppgifter om en donation som har gjorts av en skattskyldig och som är avdragbar enligt 98 a § i inkomstskattelagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den 31 december 2010.

Lagen tillämpas på de uppgifter som lämnas för 2009 och 2010.

RP 112/2008
FiUB 22/2008
RSv 157/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.