907/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 4 och 28 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 4 § 2 mom. och 28 § 2 mom., av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1308/2002, som följer:

4 §
Verkställighet

Den i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) avsedda Utbildningsfonden svarar för beviljandet och utbetalningen samt den övriga verkställigheten av vuxenutbildningsstödet. Fondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna i anslutning till statsborgen för studielån som beviljas dem som får vuxenutbildningsstöd.

28 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

Fonden har rätt att till Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Finansinspektionen lämna ut uppgifter om dem som får vuxenutbildningsstöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.