905/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 30 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 a § i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan paragrafen lyder i lagarna 723/2002, 1373/2003 och 681/2005, ett nytt 4 mom. som följer:

30 a §

Finansinspektionen svarar för tillsynen över de förfaranden som ska iakttas i Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbunds ersättnings- och försäkringsverksamhet och över försäkringsmatematiska faktorer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.