885/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 5 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 593/2003 och 412/2004, som följer:

5 §
Tillsättande av ombud

Om en inlåningsbanks verksamhet har avbrutits ska Finansinspektionen utan dröjsmål tillsätta ett ombud för banken med uppgift att övervaka att avbrottsbeslutet iakttas i enlighet med denna lag. På ombudet tillämpas 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.