858/2008

Given i Helsingfors den 10 december 2008

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 17 januari 2008 om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (51/2008) 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § som följer:

2 §

Priset per enhet för ett utrymme som hör till dyrhetsklass 100 är 1 712 euro per nyttokvadratmeter. Priset per enhet för utrymmen som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att priset per enhet för ett utrymme i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för utrymmet i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De priser per enhet som uträknats enligt 2 och 3 § höjs på basis av att utrymmena utrustas som följer:

a) grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 143
b) allmänna bibliotek 185

6 §

De priser per enhet som avses i 2 och 4 § motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 115,5 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 2008 (2005 =100).


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009 och tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 2009. På projekt som har inletts innan statsandel beviljats, tillämpas dock de för inledningsåret fastställda priserna per enhet.

Helsingfors den 10 december 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.