854/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om andelen av det utjämningsansvar som kan jämställas med verksamhetskapitalet i en pensionsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. i lagen av den 19 december 2008 om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008):

1 §

Den andel av utjämningsansvaret som ska jämställas med det verksamhetskapital som avses i 3 § 1 mom. i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008) utgör 4 procent. Ansvarsskulden som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter beräknas med tillämpande av 7 § i nämnda lag innan den jämställda andelen dras av.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2008.

Helsingfors den 19 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.