831/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 b § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 675/2006, som följer:

12 b §
Domförhet med en ledamot

Förvaltningsdomstolen är domför även med en ledamot när den avgör fullföljdsärenden som gäller


3) tillämpningen av lagen om flyttning av fordon (828/2008), ellerDenna lag träder i kraft den 1 april 2009.

RP 78/2008
KoUB 12/2008
RSv 105/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.