829/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av 28 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 28 § i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 621/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

28 §
Särskilda parkeringsförbud

Fordon som inte faktiskt används i trafiken får inte lämnas, förvaras eller läggas upp i lager på en väg.Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

RP 78/2008
KoUB 12/2008
RSv 105/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.