807/2008

Given i Helsingfors den 4 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 20 § 2 mom. som följer:

20 §
Föreskrifter i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

En föreskrift enligt 1 mom. 7 punkten ska basera sig på en bedömning av hur länge avstjälpningsplatsen kommer att medföra fara eller olägenhet för hälsan eller miljön efter att den stängts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT nr L 182, 16.7.1999, s. 1

Helsingfors den 4 december 2008

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.