797/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av bilagorna till lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 mars 2007 om offentlig upphandling (348/2007) bilagorna som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 150/2008
EkUB 16/2008
RSv 112/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Bilagor A-C

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.