787/2008

Given i Helsingfors den 5 december 2008

Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2005 om farledsavgift (1122/2005) 6 och 8 §, sådana de lyder i lag 1267/2007, som följer:

6 §
Farledsavgiftens pris per enhet

Farledsavgiftens pris per enhet för lastfartyg och passagerarfartyg fastställs enligt fartygets isklass som följer:

Isklass Lastfartyg Pris per enhet (euro) Passagerarfartyg Pris per enhet (euro)
IA Super 1,166 0,785
IA 2,182 1,547
IB, IC 4,403 2,666
II, III 6,318 4,455

Priset per enhet för kryssningsfartyg är 0,954 euro, för höghastighetsfartyg 5,756 euro och för fartyg utan eget framdrivningsmaskineri 3,172 euro.

8 §
Farledsavgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

Farledsavgiften är högst 98 400 euro. Farledsavgiften för passagerarfartyg är dock högst 29 620 euro och för kryssningsfartyg högst 40 640 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2008
KoUB 14/2008
RSv 124/2008

Helsingfors den 5 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.