772/2008

Given i Helsingfors den 27 november 2008

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007):

1 §
Skyddat belopp

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken är för gäldenärens egen del 20,82 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 7,48 euro.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 november 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.