771/2008

Given i Helsingfors den 27 november 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 maj 2005 om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer (356/2005) 2 § 1 mom. 1 punkten och bilagan till förordningen, av dem bilagan sådan den lyder i förordning 1051/2006, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktivet om typgodkännande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG, kommissionens direktiv 2005/13/EG och 2005/67/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG (32005L0041); EUT nr L 255, 30.9.2005, s.149 rådets direktiv 2006/96/EG (32006L0096); EUT nr L 363, 20.12.2006, s.81
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG (32008L0002); EUT nr L 24, 29.1.2008,s.30

Helsingfors den 27 november 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Hanna-Mari Pekuri

Bilaga

KRAVEN PÅ EG-TYPGODKÄNNANDE FÖR TRAKTORER

EG-typgodkännandet av traktorer genomförs enligt kraven i följande direktiv:

rådets direktiv 74/151/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/410/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/38/EG och 2006/26/EG,

rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/412/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/89/EG,

rådets direktiv 74/346/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/40/EG,

rådets direktiv 75/321/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/411/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/39/EG,

rådets direktiv 75/322/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 95/54/EG, Europarlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, kommissionens direktiv 2000/2/EG och 2001/3/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,

rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon i dess lydelse enligt rådets direktiv 81/575/EEG, kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG,

rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 96/63/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och rådets direktiv 1999/86/EG,

rådets direktiv 77/311/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, kommissionens beslut 2000/63/EG och kommissionens direktiv 2006/26/EG,

rådets direktiv 77/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 87/354/EEG och 89/680/EEG, kommissionens direktiv 1999/55/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,

rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 83/190/EEG, 87/354/EEG och 88/465/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EEG, kommissionens direktiv 1999/57/EG och rådets direktiv 2006/96 EG,

rådets direktiv 78/933/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installation av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/56/EG och 2006/26/EG,

rådets direktiv 79/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 79/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/58/EG,

rådets direktiv 79/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statiska provningar) i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 82/953/EEG, 87/354/EEG, 88/413/EEG och 1999/40/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,

rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/414/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/682/EEG, kommissionens direktiv 2000/19/EG och 2005/67/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,

rådets direktiv 86/415/EEG om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/681/EEG, kommissionens direktiv 2000/22/EG och 2005/67/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,

rådets direktiv 89/173/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, kommissionens direktiv 2000/1/EG och 2006/26/EG och rådets direktiv 2006/96/EG,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2005/13/EG och rådets direktiv 2006/96/EG, samt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

Enligt artikel 29 och bilaga I i anslutningsakten från 1994 står typgodkännandenummer 17 för Finland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.