766/2008

Given i Helsingfors den 24 november 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 30 september 1999 om tryckbärande anordningar (938/1999) 2 § 1 mom. 7 punkten som följer:

2 §

Till tillämpningsområdet för detta beslut hör inte


7) militära tryckbärande anordningar,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 24 november 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Pentti Tarnanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.