765/2008

Given i Helsingfors den 24 november 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 1 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 18 oktober 1999 om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999) 1 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i förordning 1176/2007, och

fogas till 1 § 2 mom. en ny 4 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Dessutom tillämpas detta beslut på


3) tryckbärande anordningar i fartyg,

4) militära tryckbärande anordningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 24 november 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Pentti Tarnanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.