764/2008

Given i Helsingfors den 27 november 2008

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/1978) 6 §, sådan den lyder i förordning 1263/2005, som följer:

6 §

Institutets direktion består av en ordförande, en vice ordförande och åtta andra medlemmar som, i likhet med deras personliga suppleanter, förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Ordföranden och vice ordföranden företräder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och en medlem arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Till direktionen ska dessutom höra tre företrädare för de centrala arbetsgivarorganisationerna och tre företrädare för de centrala arbetstagarorganisationerna samt en företrädare för den mest representativa organisationen för personer som självständigt utför eget arbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 november 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.