728/2008

Given i Helsingfors den 20 november 2008

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1114/1998, 716/2002, 1416/2004, 253/2007 och 140/2008:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 16 088 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0–6-åringar 6 082,42 749,19
7–64-åringar 280,36 854,86
65–74-åringar 824,64 2 018,90
75–84-åringar 4 983,99 3 894,19
personer som fyllt 85 år 13 865,52 6 759,33
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 545,75 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 49,78 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 14,84 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 41,93 euro per kommuninvånare.

6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 369,15 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 993,97 euro per kommuninvånare.

8 §

Om inte något annat följer av statsbudgeten är statsunderstödet för projekt inom social- och hälsovården år 2009 25 900 000 euro. Av detta belopp riktas 23 770 000 euro till genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, 2 000 000 euro till ordnandet av stödtjänster för långtidshemlösa personer och 130 000 euro till betalning av ersättning för de extra kostnader som åsamkas nationella aktörer av upprätthållandet av beredskapsverksamhet, av beredskapsutbildning och av deltagande i biståndsverksamhet i katastrofsituationer.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 20 november 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.