723/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism som ingicks i New York den 13 april 2005 gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

I Finland är centralkriminalpolisen den myndighet som ansvarar för att sända och ta emot sådan information mellan konventionsparterna som avses i artikel 7.4.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 80/2008
FvUB 10/2008
RSv 84/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.