718/2008

Given i Helsingfors den 21 november 2008

Lag om ändring av 52 a § i strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 52 a § i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991), sådan denna paragraf lyder i lagarna 1334/1994 och 1179/2005, nya 4 och 5 mom. som följer:

52 a §
Import, export och transitering

Transport av radioaktivt avfall ska ske i enlighet med de förfaranden som anges i rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, nedan direktivet om kärnavfallstransporter.

Utöver det som anges i artikel 17 i direktivet om kärnavfallstransporter offentliggör Strålsäkerhetscentralen den version av standarddokumentet som avses i artikeln i sin föreskriftssamling.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

RP 169/2008
AjUB 7/2008
RSv 118/2008

Helsingfors den 21 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.