709/2008

Given i Helsingfors den 14 november 2008

Lag om ändring av 3 § i arbetarskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002) ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Lagens tillämpning på hyrt arbete

Den som tar emot arbetet ska i behövlig omfattning underrätta arbetsplatsens företagshälsovård och arbetarskyddsfullmäktigen om att arbetet inleds.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs statsrådets beslut av den 7 augusti 1997 om vissa arbetarskyddskrav i uthyrningsarbete (782/1997).

RP 68/2008
AjUB 6/2008
RSv 95/2008

Helsingfors den 14 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.