697/2008

Given i Helsingfors den 13 november 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 januari 2008 om nordligt stöd 2008 (64/2008) 5 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 13 § 3 mom. som följer:

5 §
Det nordliga hektarstödets belopp

För åker som under vegetationsperioden 2008 används till produktion som avses nedan beviljas det nordligt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödregionerna C1, C2 samt
C2 norr och skärgården euro/ha
Vete 47
Råg 112
Maltkorn 70
Sockerbeta 80
Stärkelsepotatis 133
Stödregionerna C1―C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker 348
7 §
Allmänt hektarstöd

För åkerareal som odlas under vegetationsperioden 2008 beviljas det allmänt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödregion euro/ha
jordbruksgrödor och träda
C2, C2 norr och skärgården 30
C3 46
C4 97
annan odlad åkerareal euro/ha
C2, C2 norr och skärgården 35
C3 51
C4 102

13 §
Stöd som beviljas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst följande belopp:

Stödregioner/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1, P2 P3, P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 295 295 371 446 446 631 631
Tjurar och stutar 414 422 498 574 574 759 759
Tackor 390 398 474 935 1049 1225 1225
Hongetter 317 325 342 624 670 684 793
Hästar 383 383 420 383 383 420 420
Svin
Suggor och galtar 288 250 293 293 293 293 293
Slaktsvin och unga avelssvin 288 250 293 293 293 293 293
Hönor, inklusive moderhönor 280 243 293 360 360 360 360
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 234 208 263 263 263 263 263
Övriga köttfjäderfän 234 208 263 263 263 263 263
*) C2p = C2 norr och skärgården
Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar och stutar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hongetter 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hästar 0,73 0,73 0,59 0,73 0,73 0,63 0,63
Svin
Suggor och galtar 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor, inklusive moderhönor 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 norr och skärgården

Denna förordning träder i kraft den 19 november 2008.

Helsingfors den 13 november 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.