694/2008

Given i Helsingfors den 13 november 2008

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 januari 2008 om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2008 (66/2008) 3 § 2 mom., som följer:

3 §
Grunderna för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel

LFA-stödets tilläggsdel kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av LFA-stödets tilläggsdel som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 0,973.Denna förordning träder i kraft den 19 november 2008.

Helsingfors den 13 november 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.