674/2008

Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om begränsning av statslöshet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av migrations- och Europaministern, föreskrivs:

1 §

Den i New York den 30 augusti 1961 ingångna konventionen om begränsning av statslöshet, som riksdagen godkänt den 13 maj 2008 och som republikens president godkänt den 18 juli 2008 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 7 augusti 2008, träder i kraft den 5 november 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 18 juli 2008 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om begränsning av statslöshet (493/2008) träder i kraft den 5 november 2008.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 5 november 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 97/2008)

Helsingfors den 31 oktober 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.