630/2008

Utfärdat i Helsingfors den 26 september 2008

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter 16/2008 26.9.2008 15.10.2008

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Lappviksgatan 1, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 02077 2005.

Kommissionens direktiv 2007/48/EG (32007L0048); EUT Nr L 195, 27.7.2007, s. 29
Kommissionens direktiv 2007/49/EG (32007L0049); EUT Nr L 195, 27.7.2007, s. 33
Kommissionens direktiv 2008/83/EG (32008L0083); EUT Nr L 219, 14.8.2008, s. 55

Helsingfors den 26 september 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.