628/2008

Given i Helsingfors den 30 september 2008

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådan den lyder i förordning 307/2008, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 222,56 euro/mån
9 B 5 501,96 euro/mån
8 A 5 257,52 euro/mån
8 B 4 768,06 euro/mån
7 A 4 239,36 euro/mån
7 B 3 784,42 euro/mån
6 3 356,95 euro/mån
5 2 830,68 euro/mån
4 A 2 553,67 euro/mån
4 B 2 350,55 euro/mån
3 2 020,06 euro/mån
2 1 802,19 euro/mån
1 1 725,90 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Helsingfors den 30 september 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.