618/2008

Given i Helsingfors den 24 september 2008

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning av den 7 februari 2008 om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (100/2008) 1 § till den del den gäller Lahtis tingsrätt, som följer:

1 §

Tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser är följande:

Tingsrätt Kansli (f = filialkansli) Sammanträdesplats
Lahtis Lahtis Lahtis
Heinola (f) Heinola

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 september 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.