590/2008

Given i Helsingfors den 1 september 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i bilaga 3 A till handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) nr 68,

ändras i bilaga 2 nr 1136, sådan den lyder i handels- och industriministeriets förordning 562/2005 samt i bilaga 3 A nr 45, 72, 73, 88 och 89 samt

fogas till bilaga 3 A nr 102–184 som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 september 2008.

Kosmetiska produkter som inte uppfyller de krav som gäller ämne nr 102 i bilaga 3 A till denna förordning får från och med den 16 november 2008 inte släppas ut på marknaden. Dessa produkter får från och med den 16 februari 2009 inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna.

Kosmetiska produkter som inte uppfyller de krav som gäller ämnen nr 45, 72, 73, 88, 89 och 103–184 i bilaga 3 A till denna förordning får från och med den 4 april 2009 inte släppas ut på marknaden. Dessa produkter får från och med den 4 oktober 2009 inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna.

Kommissionens direktiv 2008/14/EG (32008L0014); EUT nr L 42, 16.2.2008, s. 43; 2008/42/EG (32008L0042); EUT nr L 93, 4.4.2008, s. 13

Helsingfors den 1 september 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Överinspektör
Leila Vilhunen

Bilagor 2 och 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.