587/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) en ny 32 a § som följer:

32 a §

Den barnförhöjning som avses i 32 § betalas till Folkpensionsanstalten på dess begäran för att användas för barnets underhåll för den tid då underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008) betalas till barnet sedan pensionstagaren försummat sin underhållsskyldighet gentemot barnet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2008
ShUB 10/2008
RSv 69/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.