577/2008

Given i Helsingfors den 29 augusti 2008

Lag om ändring av 6 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen av den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 698/2004, ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på sådana intressebevakningsuppdrag inom förmyndarverksamheten som sköts i rättshjälpsbyråerna, om den allmänna intressebevakaren är någon annan än ett offentligt rättsbiträde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 45/2008
LaUB 8/2008
RSv 78/2008

Helsingfors den 29 augusti 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.