555/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 19 och 26 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 18 september 2003 om ändring av 19 och 26 § körkortsförordningen (814/2003), sådan bestämmelsen lyder i statsrådets förordning 533/2003, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. Från det krav enligt 19 § 2 mom. och 26 § 1 mom. som gäller tillämpningen av punkt 6.2.4 och 6.2.5 i bilaga II till kommissionens direktiv 2000/56/EG, vilka gäller motorcykelkörprov som ska utföras vid en hastighet på 50 km i timmen, får avvikelse dock göras före den 30 september 2008. Från tillämpningen av de krav enligt punkt 5.2 i bilaga II till direktivet, vilka gäller fordon som används vid körprov, får avvikelse göras före den 30 september 2013, om fordonet före ikraftträdandet av denna förordning har godkänts som skolfordon och uppfyller de krav på fordon vilka används vid körprov som gäller när denna förordning träder i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

Kommissionens direktiv 2008/65/EG (32008L0065); EGT nr L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingfors den 28 augusti 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.