554/2008

Given i Helsingfors den 28 augusti 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) 7 § 4 mom., 16 § 2 mom. och 19 § 2 mom. 5 punkten samt

fogas till 19 § 2 mom. en ny 6 punkt som följer:

7 §
Fortbildningens innehåll och genomförande

När utbildningen meddelats ska utbildningscentrumet utfärda ett intyg över detta inom två veckor. Om utbildningen ges i perioder, ska utbildningscentrumet utfärda ett intyg efter varje period.

16 §
Krav i fråga om undervisningsmaterial och -metoder samt lektionernas längd

Ett undervisningsfordon som används i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha särskilda manöveranordningar för läraren, om undervisningen omfattas av reglerna för körundervisning som ges för erhållande av körrätt, och det i reglerna krävs att manöveranordningar används. En simulator som används i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska vara godkänd för körundervisning inom körkortsutbildningen.


19 §
Anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar

Utbildningscentrumet skall anmäla uppgifter om


5) utfärdande av det intyg som avses i 2 § 4 mom., ifall det är fråga om ett av Fordonsförvaltningscentralen godkänt utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens, och

6) byte av föreståndare som ansvarar för undervisningen.Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008 .

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 augusti 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.