523/2008

Given i Nådendal den 18 juli 2008

Lag om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Social- och hälsovårdsministeriet tar ut en koncessionsavgift av den som ansöker om koncession för att bedriva arbetspensionsförsäkringsverksamhet eller om ändring av en redan beviljad koncession för sådan verksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer koncessionsavgiften som en fast avgift, vars storlek motsvarar de genomsnittliga totalkostnader som behandlingen av koncessionsärenden orsakar staten.

2 §

För koncessionsavgiften gäller i tillämpliga delar lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

3 §

Närmare bestämmelser om fastställandet av koncessionsavgiften utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 22 december 1993 om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/1993).

RP 13/2008
EkUB 7/2008
RSv 51/2008

Nådendal den 18 juli 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.