484/2008

Given i Helsingfors den 10 juli 2008

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (54/2008):

1 §

Lagen den 25 januari 2008 om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (54/2008) träder i kraft den 16 juli 2008.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2008.

Helsingfors den 10 juli 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.