406/2008

Given i Helsingfors den 12 juni 2008

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 4 april 2002 om linbaneanläggningar för persontransporter (253/2002) 10 § 2 mom., samt

ändras 12 § 2 mom. och 13 § 2 mom., som följer:

12 §
Ansvarig föreståndare för linbaneanläggningar

I fråga om visad behörighet hos sakkunniga gäller 37 § 1 mom. i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008).

13 §

I fråga om visad behörighet hos sakkunnigorgan gäller 37 § 1 mom. i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 12 juni 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.