376/2008

Given i Helsingfors den 30 maj 2008

Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 3 § 1 mom. 6 a-punkten, sådan den lyder i lag 760/2004, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


6 a) narkotikatest ett test för utredning av användning av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen (373/2008) samt en på basis av testet uppgjord redogörelse för om arbetssökanden eller arbetstagaren har använt narkotika för andra än medicinska ändamål,Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

RP 22/2008
ShUB 5/2008
RSv 34/2008

Helsingfors den 30 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.