363/2008

Given i Helsingfors den 22 maj 2008

Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens skötsel av brandsyn på platser som ska hemlighållas med hänsyn till rikets säkerhet

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 § 4 mom. i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003):

1 §
Brandsyn som sköts av försvarsmakten

Huvudstaben ska leda och övervaka den brandsyn som avses i denna förordning.

Brandinspektörer är de räddningschefer som tjänstgör vid försvarsmakten samt andra av huvudstaben utsedda personer som har kompetens för uppgiften.

2 §
Förrättande av brandsyn

En brandinspektör vid försvarsmakten ska förrätta brandsyn på de platser som används av försvarsmakten och ska hemlighållas med hänsyn till rikets säkerhet och i fråga om vilka försvarsmakten enligt 35 § 4 mom. i räddningslagen (468/2003) har meddelat den lokala räddningsmyndigheten att den själv sköter brandsynen.

Ägaren eller innehavaren av byggnaden eller brandsynsobjektet och försvarsmaktens brandinspektör ska komma överens om hur brandsynen ordnas.

3 §
Lämnande av uppgifter för räddningsuppdrag

Försvarsmaktens brandinspektör lämnar den lokala räddningsmyndigheten och nödcentralen de uppgifter enligt 37 § 1 mom. i räddningslagen som är nödvändiga för att räddningsuppdrag ska kunna utföras säkert och på lämpligt sätt.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 maj 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Föredragande
Ilkka Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.