357/2008

Given i Helsingfors den 23 maj 2008

Lag om ändring av kommunindelningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) 25 § 2 mom., 29 § 1 mom. och 30 § 1 mom. som följer:

25 §
Fullmäktige i nya kommuner

Fullmäktigeledamöternas mandattid pågår från det ändringen i kommunindelningen träder i kraft till den kommunala valperiodens utgång. Ledamöterna i den nya kommunens fullmäktige och, om de berörda kommunerna så beslutar, ledamöterna i den utvidgade kommunens fullmäktige börjar dock sköta sitt uppdrag så som bestäms i 30 §.


29 §
Organisationskommissioner för nya kommuner

För en ny kommun och, om de berörda kommunerna så beslutar, också för en utvidgad kommun ska en organisationskommission tillsättas inom en månad från det ändringen i kommunindelningen har bestämts.


30 §
Ordnande av nya kommuners förvaltning

Efter att resultatet av det första valet av fullmäktigeledamöter i en ny kommun och, om de berörda kommunerna så beslutar, också i en utvidgad kommun har fastställts eller ett avtal som avses i 25 § 3 mom. har ingåtts ska den nya fullmäktigeförsamlingen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för ordnande av kommunens förvaltning.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 28/2008
FvUB 4/2008
RSv 45/2008

Helsingfors den 23 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.