310/2008

Given i Helsingfors den 16 maj 2008

Lag om ändring av 6 kap. 1 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 6 kap. 1 § 1 mom. som följer:

6 kap.

Fartygs befälhavare

1 §
Befälhavarens nationalitet och befälets behörighetsvillkor

En befälhavare på ett finskt handelsfartyg ska vara medborgare antingen i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 175/2007
KoUB 5/2008
RSv 37/2008

Helsingfors den 16 maj 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.