307/2008

Given i Helsingfors den 8 maj 2008

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 4 april 2006 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6082,66 euro/mån
9 B 5378,26 euro/mån
8 A 5139,32 euro/mån
8 B 4660,86 euro/mån
7 A 4144,05 euro/mån
7 B 3699,34 euro/mån
6 3281,48 euro/mån
5 2767,04 euro/mån
4 A 2496,26 euro/mån
4 B 2297,70 euro/mån
3 1974,64 euro/mån
2 1761,67 euro/mån
1 1687,10 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008. Löner enligt denna förordning betalas dock från den 1 mars 2008.

Helsingfors den 8 maj 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.