302/2008

Given i Helsingfors den 8 maj 2008

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 8 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., av dem 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 1491/2007, som följer:

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är


3) för chefen för EU-sekretariatet, biträdande chefen för EU-sekretariatet och chefen för ekonomiska rådets sekretariat högre högskoleexamen,


Av en tjänsteman som är avdelningschef eller enhetschef och av chefen för ekonomiska rådets sekretariat förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, samt av biträdande chefen för EU-sekretariatet, informationschefen och personalutvecklingschefen i praktiken visad ledarförmåga och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 maj 2008

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.