268/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 april 2008

Lag om upphävande av 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 4 april 2003 om ändring av bilskattelagen (266/2003).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 16/2008
FiUB 7/2008
RSv 35/2008

Helsingfors den 25 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.