260/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i samiska språklagen av den 15 december 2003 (1086/2003) 2 § 1 mom. 7 punkten som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

De myndigheter som denna lag tillämpas på är


7) Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, samtDenna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Översättning till nordsamiska Översättning till enaresamiska Översättning till skoltsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.